Tårnbyhus LGBT+ Krisecenter

Vi hjælper LGBT+ personer i krise

Tårnbyhus LGBT+ Krisecenter forventes at åbne i sommeren 2022 og hører under serviceloven §110. 

Tårnbyhus ligger i Kastrup i Tårnby Kommune.

Krisecenteret tager imod alle LGBT+ personer, der har særlige sociale problemer, og er ikke blot for voldsudsatte.