Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter

Tværfaglighed og rehabilitering ud fra borgerens udviklingsmuligheder

Ringstedhaves rehabiliteringsforløb starter i umiddelbar forlængelse af indlæggelse på sygehus eller efter udskrivelse. Perioden fra udskrivelse fra sygehus og til genoptræningsforløb kan være af kortere eller længere varighed. Som udgangspunkt skal kommuner tilbyde senhjerneskadede et rehabiliteringsforløb indenfor syv dage efter udskrivelse.

Et rehabiliteringsforløb hos os fokuserer på intensive indsatser med udgangspunkt i tværfaglige rehabiliteringsinterventioner, hvor borgerens behov for udviklingsmuligheder altid er i fokus.

Vi udreder borgerens funktionsniveau via tests, samtaler og observationer for derefter, i samarbejde med borgeren, pårørende og kommunen, at tilrettelægge det individuelle rehabiliteringsforløb.


tilbud til kommuner

Vi tilbyder genoptræning til følgende målgrupper:

I samarbejde med kommunerne tilbyder vi borgere med erhvervet hjerneskade en optimal indsats, målrettet støtte og et specialiseret rehabiliteringsforløb.

 • Komplekse funktionsnedsættelser af bevægelser samt andre kropsfunktioner
 • Komplekse og omfattende mentale funktionsnedsættelser af væsentlig betydning for funktionsevnen
 • Adfærdsproblemer og/eller betydelige problemer med orienteringsevne, som kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko for borgeren selv eller andre
 • Komplekse funktionsnedsættelser af sproglige funktioner og tale og/eller ingen mulighed for kommunikation
 • Komplekse udtrætningsproblematikker
 • Komplekse problemstillinger i forhold til familiesituation, arbejdsmarkedet og/eller boligsituation

 • Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter

  Kontakt os

  Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter er centralt beliggende i Ringsted by og omgivet af en dejlig have. Alle borgere har eneværelse med eget bad og toilet.

  Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter
  Ole Hansens Vej 7
  4100 Ringsted

  Telefon: 23 29 08 55

  Mail: Ringstedhave@forenede-care.dk

   
  Se mere på www.ringstedhave.dk