ringstedhave

Tværfaglighed og rehabilitering ud fra borgerens udviklingsmuligheder

Ringstedhaves rehabiliteringsforløb starter i umiddelbar forlængelse af indlæggelse på sygehus eller efter udskrivelse. Perioden fra udskrivelse fra sygehus og til genoptræningsforløb kan være af kortere eller længere varighed. Som udgangspunkt skal kommuner tilbyde senhjerneskadede et rehabiliteringsforløb indenfor syv dage efter udskrivelse.

Et rehabiliteringsforløb hos os fokuserer på intensive indsatser med udgangspunkt i tværfaglige rehabiliteringsinterventioner, hvor borgerens behov for udviklingsmuligheder altid er i fokus.

Vi udreder borgerens funktionsniveau via tests, samtaler og observationer for derefter, i samarbejde med borgeren, pårørende og kommunen, at tilrettelægge det individuelle rehabiliteringsforløb.


tilbud til kommuner

Vi tilbyder genoptræning til følgende:

I samarbejde med kommunerne tilbyder vi borgere med erhvervet hjerneskade en optimal indsats, målrettet støtte og et specialiseret rehabiliteringsforløb.

  • Komplekse funktionsnedsættelser af bevægelser samt andre kropsfunktioner
  • Komplekse og omfattende mentale funktionsnedsættelser af væsentlig betydning for funktionsevnen
  • Adfærdsproblemer og/eller betydelige problemer med orienteringsevne, som kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko for borgeren selv eller andre
  • Komplekse funktionsnedsættelser af sproglige funktioner og tale og/eller ingen mulighed for kommunikation
  • Komplekse udtrætningsproblematikker
  • Komplekse problemstillinger i forhold til familiesituation, arbejdsmarkedet og/eller boligsituation

ringstedhave

Kontakt os

Ringstedhave Rehabiliterinscenter er centralt beliggende i Ringsted by og omgivet af en have. Alle borgere har eneværelse med eget bad og toilet.

RINGSTEDHAVE
Ole Hansens Vej 7
Ringsted

Kontakt: Centerchef Christina Kjellerup Nielsen på tlf.: 40 76 02 67
Du er velkommen at sende en mail her

Se mere på ringstedhave.dk 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies