corona/covid-19

Besøgsrestriktioner på Langagergård Plejecenter

Styrelsen for Patientsikkerhed har pålagt Greve Kommune at genindføre midlertidige restriktioner for besøgenes adgang til alle kommunens plejecentre herunder Langagergård Plejecenter.

Besøgsrestriktionerne omfatter både indendørs fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over.

Påbuddet gælder indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud, dog senest indtil 1. november 2020.

Betydning af besøgsrestriktioner:

Besøg skal foregå på udendørs arealer

Besøg på indendørs arealer kan ikke ske medmindre
a) besøget sker i en kritisk situation, eller
b) den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren (den samme person hver gang)

Den nærmeste pårørende er: Ægtefælde, samlever og slægtning i lige linje. I tilfælde hvor borgeren ikke har kontakt til en ovenstående, kan fjernere slægtning, søskende, stedbarn eller plejebarn, efter en konkret vurdering af centerlederen, betragtes som den nærmeste pårørende.

Forsvarlige besøg:

For fortsat at sikre bedst mulig sikkerhed for beboerne på Langagergård, skal du kontakte den pågældende afdeling for at aftale, hvornår det passer, at du kommer på besøg.

Hermed har vi også mulighed for at fordele besøgene, og dermed tage hensyn til øvrige beboere.

Som besøgende skal du bære mundbind, når du går ind i bygningen. Langagergård stiller håndsprit til rådighed.

Besøg i orangeriet

Hvis du ønsker at besøge en beboer udenfor i vores orangeri, så har vi lavet et skema, som du har mulighed for at booke dig ind på. Bookingen skal ske via den pågældende afdeling.

Tidsintervallerne er på 1 time og er lavet, så det er inklusiv transporttid for at følge borgeren frem og tilbage fra afdelingen, som personalet står for. Der er lavet tider dagligt fra kl. 9.00 og frem til kl. 20.00. Der er pause i forbindelse med spisetiderne. 

corona/COVID-19

Vi holder corona-smitten væk

Der er pr 22. oktober 2020 ingen konstaterede smittetilfælde blandt borgere eller medarbejdere på Langagergård Plejecenter.

Langagergård/Forenede Care følger Sundhedsstyrelsens og Greve Kommunes anbefalinger, beredskabsplaner mv.  

Som pårørende er du velkommen til at besøge dine nære. Vi beder dig følge vores retningslinjer for besøg for at undgå smittespredning af corona.

Kontakt Langagergård på tlf. nr. 46 14 16 00.

Langagergård Plejecenter er et hjem, hvor både beboere og deres pårørende skal føle sig velkomne, og hvor vi ønsker, at de skal opleve størst mulig tryghed.

Vi respekterer beboernes forskelligheder, meninger, ønsker og behov.

 

I det daglige arbejder vi på at fastholde og vedligeholde beboernes færdigheder, så vi styrker den enkeltes identitet og selvrespekt, og dermed bevarer deres livskvalitet.

 

Vores hverdag på Langagergård er blandt blandt andet kendetegnet ved en række aktiviteter, som er medvirkende til at bevare og styrke de sociale relationer og sammenholdet blandt beboerne. Derudover så er aktiviteterne selvfølgelig også medvirkenede til at vedligeholde og øge beboernes færdigheder, social kompetencer og funktionsevner.

 

Vores aktiviteter består for eksempel af dans, cykling, svømning, gymnastik, herrer- og damehygge, banko, diverse spil, besøg fra den lokale børnehave, udflugter og rejser sydpå. Vores pårørende er altid velkomne til at deltage i disse aktiviteter sammen med beboerne. 

 

I det daglige arbejde har vi meget fokus på den enkelte beboers selvbestemmelsesret og værdighed. Det afspejler sig ved, at vi først og fremmest ønsker at lære vores beboere godt at kende ved hjælp af deres livshistorie, men også gennem løbende tæt dialog med beboeren og dennes pårørende. Dernæst inddrager vi beboerne i tilrettelæggelsen af den daglige pleje og omsorg, som beboeren har behov for, og hvilke aktiviteter der mening for beboeren.

 

Vi lægger vægt på nærvær og tilstedeværelse i samspillet mellem medarbejderne og beboerne, hvilket også giver os bedre mulighed for at få øje på de små ting, som kan være det, der er med til at gøre hverdagen lettere og bedre. 

 

Følg os på facebook

 

Langagergård Plejecenter

Langagergård Plejecenter blev bygget i 2012 og består af 85 lejligheder. Lejlighederne er opdelt i otte leve- og bomiljøer som alle er samlet omkring et fælles køkken og opholdsrum. Alle afdelinger har udgang til terasser for forskellig størrelse og med udsigt til grønne omgivelser.

Til Langagergård Plejecenter er der tilknyttet cafe, kiosk, varmtvandsbassin, træningsrum m.m. Al maden bliver lavet på plejecenteret. Beliggenheden af Langagergård Plejecenter er fantastisk, da både bibliotek og supermarked ligger i nærheden og blot fem minutter fra Karlslunde Station.

Information

Langagergård Plejecenter set udefra

Langagergård Plejecenter

Karlslunde Parkvej 27-35
2690 Karlslunde
 
Hovednummer:  46 14 16 00

Send mail

Langagergårds afdelinger

Løvmarken: Tlf. nr. 46 14 16 01
Kløvermarken: Tlf. nr. 46 14 16 04
Roemarken: Tlf. nr. 46 14 16 07
Græsmarken: Tlf. nr. 46 14 16 10
Rørmosen: Tlf. nr. 46 14 16 13
Rugvænget: Tlf nr. 46 14 16 23
Hvedevænget: Tlf. nr. 46 14 16 15
Havrevænget: Tlf nr. 46 14 16 18
Bygvænget: Tlf nr. 46 14 16 25

Louise Wesselhoff Forenede Care

Louise Wesselhoff

Centerchef på Langagergård Plejecenter

Kontakt ledelsen

Forkæl din kære på Langagergård

Besøg vores webshop
passionerede medarbejdere der vil beboernes bedste

Medarbejder på Langagergård

Langagergård er arbejdsplads for små 100 fastansatte medarbejdere, hvor vi alle arbejder på at skabe et plejecenter, hvor vi anerkender hinandens forskelligheder og faglige kompetencer.

Vi er stolte af vores plejecenter, og det mærkes hurtigt på atmosfæren, når du træder ind ad døren.

Vi tager alle et ansvar for, at vi hele tiden udvikler os både fagligt men også menneskeligt, for den vej igennem at kunne højne kvaliteten inden for den pleje og omsorg vi udfører.

Vi tilstræber hele tiden at bevare et arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden, og hvor vi viser hensyn, hvilket også er medvirkende til vores lave sygefravær.

Vi ønsker en arbejdsplads, hvor det er tilladt at være opsøgende og stille spørgsmål.

Vi prioriterer nærhed til vores medarbejdere gennem synlig og nærværende ledelse, hvilket også er medvirkende til at skabe engagerede medarbejdere, som brænder for deres arbejde.

Her finder du vores eventuelt ledige stillinger eller du kan søge uopfordret.