corona/COVID-19

Vi holder corona-smitten væk

Der er pr 6. juli 2020 ingen konstaterede smittetilfælde blandt borgere eller medarbejdere på Langagergård Plejecenter.

Langagergård/Forenede Care følger Sundhedsstyrelsens og Greve Kommunes anbefalinger, beredskabsplaner mv.  

Som pårørende er du naturligvis velkommen til at ringe til din nære. Hvis muligt sætter vi også gerne facetime op, så I også kan se hinanden.

Kontakt Langagergård på tlf. nr. 46 14 16 00.

Nye besøgsretningslinjer

Vi holder coronasmitten væk - sådan gennemføres besøg

Pr. 2. juli 2020 er der nye lempelser for besøg på plejecentre og midlertidige pladser. Der kan aflægges besøg såvel ude som inde, så længe Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan i tilfælde af lokale smitteudbrud påbyde et midlertidigt forbud eller restriktioner for besøg, hvis det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Covid-19.

De nye lempelser for besøg betyder følgende:
• Der kan foretages besøg såvel ude som inde.
• Besøget foregår i beboernes lejlighed eller på udearealer.
• Døren til plejecentret vil være åbent som før nedlukning.

Hvad skal du være opmærksom på før dit besøg: 

• Du må ikke komme på besøg, hvis du har symptomer på sygdom. Dette gælder alt fra forkølelse, ondt i halsen og alment ubehag til muskelsmerter, tør hoste og feber. Du skal have været uden symptomer i 48 timer inden besøget.
• Der henstilles til, at der ikke er flere besøgende ad gangen end det er muligt at alle kan holde den nødvendige afstand (2 meter).

Når du ankommer til plejecentret:
• Inden du går ind i afdelingen, skal du spritte dine hænder. Der er håndsprit ved indgangen.


Under besøget:
Under besøget, skal du være særlig opmærksom på at overholde de generelle anbefalinger for hygiejne, afstand og fysisk kontakt.

Hygiejne:
• Vask eller sprit hænder som det første, når du ankommer og inden du går.
• Vask eller sprit dine hænder hyppigt og grundigt, og altid efter du har hostet, nyst eller pudset næse
• Host og nys i ærmet eller i et engangslommetørklæde. Bruger du engangslommetørklæde, så læg det i en lukket skraldepose med det samme og vask eller sprit hænder lige efter
• Undgå så vidt muligt at røre ved ting under dit besøg. Dette gælder særligt for fælles kontaktflader som f.eks. bordplader og håndtag. Men også ting som f.eks. pyntegenstande.
•Ved besøgets afslutning aftørrer den besøgende kontaktflader med vand og sæbe. Der stilles rengøringsmiddel og klud til rådighed.
• Det er muligt at medbringe mad og drikke, eget service skal medbringes.

Afstand:
• Hold 2 meters afstand til den person du besøger ud fra et forsigtighedsprincip.
• Undgå så vidt muligt fysisk kontakt med den du besøger f.eks. kram, håndtryk og kindkys. Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt og holde afstand, er det vigtigt at kontakten er kortvarig, og at du og den du besøger vasker hænder eller bruger håndsprit lige efter.

Som pårørende har du et særligt ansvar for at være med til at forebygge smitte med Covid-19. Det er derfor vigtigt, at du følger ovenstående anvisning

Langagergård Plejecenter er et hjem, hvor både beboere og deres pårørende skal føle sig velkomne, og hvor vi ønsker, at de skal opleve størst mulig tryghed.

Vi respekterer beboernes forskelligheder, meninger, ønsker og behov.

 

I det daglige arbejder vi på at fastholde og vedligeholde beboernes færdigheder, så vi styrker den enkeltes identitet og selvrespekt, og dermed bevarer deres livskvalitet.

 

Vores hverdag på Langagergård er blandt blandt andet kendetegnet ved en række aktiviteter, som er medvirkende til at bevare og styrke de sociale relationer og sammenholdet blandt beboerne. Derudover så er aktiviteterne selvfølgelig også medvirkenede til at vedligeholde og øge beboernes færdigheder, social kompetencer og funktionsevner.

 

Vores aktiviteter består for eksempel af dans, cykling, svømning, gymnastik, herrer- og damehygge, banko, diverse spil, besøg fra den lokale børnehave, udflugter og rejser sydpå. Vores pårørende er altid velkomne til at deltage i disse aktiviteter sammen med beboerne. 

 

I det daglige arbejde har vi meget fokus på den enkelte beboers selvbestemmelsesret og værdighed. Det afspejler sig ved, at vi først og fremmest ønsker at lære vores beboere godt at kende ved hjælp af deres livshistorie, men også gennem løbende tæt dialog med beboeren og dennes pårørende. Dernæst inddrager vi beboerne i tilrettelæggelsen af den daglige pleje og omsorg, som beboeren har behov for, og hvilke aktiviteter der mening for beboeren.

 

Vi lægger vægt på nærvær og tilstedeværelse i samspillet mellem medarbejderne og beboerne, hvilket også giver os bedre mulighed for at få øje på de små ting, som kan være det, der er med til at gøre hverdagen lettere og bedre. 

 

Følg os på facebook

 

Langagergård Plejecenter

Langagergård Plejecenter blev bygget i 2012 og består af 85 lejligheder. Lejlighederne er opdelt i otte leve- og bomiljøer som alle er samlet omkring et fælles køkken og opholdsrum. Alle afdelinger har udgang til terasser for forskellig størrelse og med udsigt til grønne omgivelser.

Til Langagergård Plejecenter er der tilknyttet cafe, kiosk, varmtvandsbassin, træningsrum m.m. Al maden bliver lavet på plejecenteret. Beliggenheden af Langagergård Plejecenter er fantastisk, da både bibliotek og supermarked ligger i nærheden og blot fem minutter fra Karlslunde Station.

Informationspjecer

Langagergård Plejecenter set udefra

Langagergård Plejecenter

Karlslunde Parkvej 27-35
2690 Karlslunde
 
Hovednummer:  46 14 16 00

Send mail

Langagergårds afdelinger

Løvmarken: Tlf. nr. 46 14 16 01
Kløvermarken: Tlf. nr. 46 14 16 04
Roemarken: Tlf. nr. 46 14 16 07
Græsmarken: Tlf. nr. 46 14 16 10
Rørmosen: Tlf. nr. 46 14 16 13
Rugvænget: Tlf nr. 46 14 16 23
Hvedevænget: Tlf. nr. 46 14 16 15
Havrevænget: Tlf nr. 46 14 16 18
Bygvænget: Tlf nr. 46 14 16 25

Louise Wesselhoff Forenede Care

Louise Wesselhoff

Centerchef på Langagergård Plejecenter

Kontakt ledelsen
passionerede medarbejdere der vil beboernes bedste

Medarbejder på Langagergård

Langagergård er arbejdsplads for små 100 fastansatte medarbejdere, hvor vi alle arbejder på at skabe et plejecenter, hvor vi anerkender hinandens forskelligheder og faglige kompetencer.

Vi er stolte af vores plejecenter, og det mærkes hurtigt på atmosfæren, når du træder ind ad døren.

Vi tager alle et ansvar for, at vi hele tiden udvikler os både fagligt men også menneskeligt, for den vej igennem at kunne højne kvaliteten inden for den pleje og omsorg vi udfører.

Vi tilstræber hele tiden at bevare et arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden, og hvor vi viser hensyn, hvilket også er medvirkende til vores lave sygefravær.

Vi ønsker en arbejdsplads, hvor det er tilladt at være opsøgende og stille spørgsmål.

Vi prioriterer nærhed til vores medarbejdere gennem synlig og nærværende ledelse, hvilket også er medvirkende til at skabe engagerede medarbejdere, som brænder for deres arbejde.

Her finder du vores eventuelt ledige stillinger eller du kan søge uopfordret.