corona/COVID-19

Vi holder corona-smitten på afstand

Grundet risici ved corona-virus beder vi alle pårørende om at lave særlige aftaler for besøg og aflevering af gaver. Læs mere længere nede.

Der er pr 30. maj 2020 ingen konstaterede smittetilfælde blandt borgere eller medarbejdere på Kastaniely Plejecenter.

Kastaniely/Forenede Care følger Sundhedsstyrelsens og Holbæk Kommunes anbefalinger, beredskabsplaner mv.  

Selvom vi kun modtager besøg i begrænset omfang, hygger vi stadig om og med beboerne på Kastaniely.

Som pårørende er du naturligvis altid velkommen til at ringe til din nære. Hvis muligt sætter vi også gerne video-opkald op, så I også kan se hinanden.

Kontakt Kastaniely på tlf. nr. 72 36 57 73 kl. 8.00-15.00 på hverdage.

Besøgsrestriktioner

Foreløbige retningslinjer for besøg på Kastaniely

Nu åbner landet så småt op igen, og det gør Kastaniely også.

Ved åbning er der større risiko for smitte af husets beboere, derfor henstiller vi stadig til, at der kommer mindst muligt besøg af pårørende.

Vores beboere giver udtryk for at de har savnet deres pårørende, men også er angste for at blive smittet.

Besøg kommer foreløbig til at foregå således:

Haven åbnes op for pårørende mandag, tirsdag, torsdag og lørdag i tidsrummet fra kl 10.30 til kl. 11.30. og kl. 16.00 til kl. 17.00.

Alle beboere kan få op til 8 besøg pr uge af en times varighed.

Der må være besøg af to pårørende ad gangen pr. beboer. Familien bedes selv koordinere dette.

Pårørende skal ringe til hovedtelefonen, så personalet kan hjælpe med adgang til haven. Haven er i tidsrummet åben for pårørende og derfor lukket for Kastanielys beboer.


Kastaniely er bygget i et plan hvilket giver mulighed for, at beborene kan møde deres pårørende ved vindue/terrassedør til egen lejlighed. På denne måde er det muligt at være tæt på hinanden, men med et vindue som afskærmning.

Der skal holdes 2 meters afstand mellem beboer og pårørende under hele besøget.
Personalet vil være behjælpelig med at åbne og lukke vinduer/terrassedøre.

Det er desværre ikke muligt at spise sammen eller give gaver gennem vinduet til beboeren. Her henvises til hoveddøren, hvor personalet vil tage imod.

Der skal udføres håndhygiejne med håndsprit før besøget.

Har besøgende symptomer på COVID19, vil besøget ikke kunne gennemføres.

Vi henstiller kraftigt til, at pårørende overholder vores retningslinjer, da andet vil sætter husets øvrige beboer i stor risiko for smitte.

Er der pårørende som ikke overholder vores retningslinjer, vil beboeren efter besøg blive isoleret i egen bolig i 14 dage, og der vil ikke være mulighed for yderligere besøg.

Dette er en start for genåbning af Kastaniely på ubestemt tid, vi vil følge overordnede regler og indrette derefter.

Tak for forståelsen og samarbejdet!

Kastaniely er beliggende i et naturskønt område, men stadig relativ kort fra byen.

Det er et hus, der er indrettet på en måde, der tilgodeser det menneskelige behov for både fællesskab og individualitet. Dette ses ved de store lyse åbne lejligheder med egen terrasse, hvor man kan trække sig tilbage og nyde stilheden.

Men har man behov for fællesskab, er huset indrette på en måde der gør, at alle døre fører direkte ud i fællesområdet, hvor personalet befinder sig. Der er fælles opholdsstuer og køkken-spisestue i hver fløj og hele centeret er lyst og rummeligt. Der er indrettet små kroge, hvor beboerne kan være sociale.

Indretningen på Kastaniely består af ældre genkendelige møbler, dette gør huset ekstra hjemligt i sit udtryk og giver en ro, især hos de af vores beboere der har hukommelsesproblemer.

På Kastaniely har vi stor fokus på ernæring. Der laves individuelle morgencomplet til den enkelte og vi har altid fokus på at variere maden ved behov. Til frokost serverer vi flot og indbydende hjemmesmurt smørrebrød. Aftensmaden er varieret og næringsrig.

Der bages mange gange om ugen, så huset dufter dejligt.Vi sætter en stor ære i at tilgodese de ønsker, den enkelte borger har.

På Kastaniely har vi mange aktiviteter for vores beboere. Aktiviteterne bliver tilrettelagt ud fra de resurser vores beboere har. Således at vi også her, har fokus på det enkelte menneskes behov og ønsker.

Den pleje der ydes til vores beboere, tager afsæt i en rehabiliterende tankegang og er struktureret ud fra den enkeltes behov og resurser. Der er udarbejdet personlige døgnrytmeplaner, som løbende evalueres således at plejen hele tiden er optimal for vores beboere.

Plejen udføres af personale, der har fast tilknytning til huset. Personalet på Kastaniely har en høj faglighed og et stort engagement, hvilket giver kontinuitet i hverdagen. Et personale der brænder for stedet og vores beboere.

Personalet arbejder målrettet med beboerne, og har en stor rummelighed overfor de forskellige personligheder, der bor på Kastaniely.

Plejen og samværet med vores beboere er tilrettelagt ud fra en indgående viden om hver enkelt beboer. Dette gøres ved, at der i tæt samarbejde med pårørende og andet netværk indhentes livshistorier, som vi bruger både i plejen, vores aktiviteter og i andre sociale sammenhæng.

Følg Kastaniely Plejecenter på facebook

 

Jeg og mine drenge vil gerne sige en stor tak til alle på Kastaniely Plejecenter for kærlig pleje af vores far, farfar og mand ❤️Straks man træder ind af døren kan man mærke den gode ånd der er. Sjældent har man mødt et personale som i den grad dyrker omsorg, varme, venlighed og kærlighed overfor beboere og os pårørende.❤️ Det kunne andre plejecentre lære noget af.

Pårørende til beboer Kastaniely Plejecenter

Kastaniely Plejecenter

Kastaniely Plejecenter er bygget i 2003 og består af 50 boliger, hvoraf de 48 er toværelses lejligheder på hver 47 m2. Alle lejligheder har eget bad, toilet og tekøkken samt udgang til egen terrasse i stor, aflukket have. Lejlighederne ligger i et plan og har indgang fra de indendørs fællesarealer. To boliger benyttes til borgere med behov for midlertidigt ophold.

Her henter du information

Kastaniely Plejecenter

Vestre Hovvej 1
4520 Svinninge

Driftschef:
Susanne Hansen
Tlf. 21 51 19 39

Send mail

Susanne Hansen

Driftschef, Kastaniely Plejecenter

Kontakt ledelsen

Kastaniely er bygget op af fire fløje, der alle ligger i stueetagen. Plejecenteret ligger i skønne grønne omgivelser.

Erindringsdans

”Musikken er det sidste man glemmer”

Kastaniely Plejecenter har gode erfaringer med at få beboere med demens til at deltage i den ugentlige erindringsdans. Musikken og dansen vækker gode minder fra tidligere i livet.

Læs mere om Kastaniely Plejecenters erfaringer med erindringsdans.

Hvad der gør kastaniely til en god arbejdsplads

Medarbejder på Kastaniely

Kastaniely er en arbejdsplads hvor vi løfter i flok. Vi arbejder ud fra en fællesskabsånd om, at alle hjælper alle, og husets resurser fordeles efter behov.

I krævende situationer er vi på Kastaniely rigtig gode til at støtte og hjælpe hinanden. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at man som personale kan bruge den fornødne tid, hvis en borger er dårlig. Der er altid en kollega, der støtter op og hjælper til. I disse situationer mærkes det kollegiale bånd ekstra tydeligt. Dette giver et godt miljø og en rar fællesskabsfølelse.

Som medarbejder føler man sig tryg og glad, hvilket gør, at der i venskabelig ånd er små konkurrencer om, hvem der yder den mest optimale pleje.

Som personale på Kastaniely har man muligheder for at udvikle sine kompetencer og dygtiggøre sig fagligt inden for de rammer, der er givet.

Personalet har stor medindflydelse på hverdagen, de opgaver der skal udføres, og hvordan den struktureres. Der er rigelig mulighed for at være med i forskellige udvalg/faglige grupper.

Kastaniely har som en del af Forenede Care en flad ledelsesstruktur, hvilket gør, at det er nemt at blive hørt. Hvis man som personale har et ønske eller en ide, er det nemt at få en eventuel ide ført ud i livet. Der er tydelig nærledelse på Kastaniely.

Der gives anerkendelse i hverdagen, hvilket gør at personalets fællesskabsfølelse forstærkes.

Der er adgang til feriefond, hvor man kan leje dejlige sommerhuse/lejligheder til en rimelig pris.

Vil du arbejde på Kastaniely Plejecenter, kan du se vores eventuelle ledige stillinger eller ansøge uopfordret her.