Hjemmeplejen Syddjurs

I Forenede Care har vi mange års erfaring med udførsel af professionel hjemmepleje af høj standard. Vi tilbyder hjemmehjælp til borgere, som visiteres af kommunen.

Hjemmeplejen Syddjurs består af 25 engagerede og dedikerede medarbejdere med høj faglighed og stort engagement. Dette er med til at der leveres god og omsorgsfuld pleje og praktisk hjælp til op mod 175 borgere i Syddjurs kommune.

Vores borgere mødes af smilende og imødekommende personale, der sætter en ære i at levere et godt stykke arbejde. Dette betyder også glade borgere.

Vi skaber tryghed ved at have de samme medarbejdere på de samme ruter, således at borgerne, for så vidt det er muligt, har kendte ansigter hele tiden. På den måde er det også nemmere at inddrage borgeren i dagens arbejde, da de faste medarbejdere kender til udfordringer og styrker hos den enkelte.

Alle hjælpere møder op i uniform og har ren straffeattest, for det skal være trygt at lukke et andet menneske ind i sit hjem.

Vi stiller krav til høj faglighed hos vores personale, som primært består af erfarne social- og sundhedshjælpere/assistenter og servicemedarbejdere. Der er et tæt samarbejde med kommunens sygeplejersker og terapeuter.

Medarbejdernes tilgang til borgerne er ”hjælp til selvhjælp”, hvor der arbejdes ud fra den rehabiliterende tankegang. Borgerinddragelse er altid i fokus og når borgeren ønsker det, inddrages de pårørende.

Medarbejderne inddrager også borgernes livshistorier i deres besøg ved nærvær og en lille snak om hverdagsting, som borgerne kan relatere til.

Visitation

Borgere kan få hjemmehjælp, hvis de midlertidigt eller varigt ikke kan klare personlige eller praktiske opgaver selv.

Som borger, bestemmer man selv, om man vil have hjælp fra kommunen eller et privat firma. Uanset om det er kommunal eller privat hjemmepleje, koster det ikke noget for borgeren.

Læs mere om fritvalgsordningen her.

Tilkøbsydelser

Vi tilbyder tilkøbsydelser, som er ud over det kommunen visiterer til. Tilkøbsydelserne kan fx være hjælp til indkøb, rengøring eller en gåtur. Læs mere om tilkøbsydelser her.

Medarbejder hos Hjemmeplejen Syddjurs

Med en motiverende teamleder med sans for struktur og orden, skabes en kultur hvor medarbejderne hele tiden stræber efter at levere den bedste kvalitet.

Gennem månedlige personalemøder og tværfaglige møder med kommunen debatteres borgerne, deres udfordringer og der undervises i temaer, for hele tiden at blive klogere og få sparring på, hvad der nu er behov for.

Der værnes om det gode arbejdsmiljø i Hjemmeplejen Syddjurs. Trivsel og samarbejde er også med på dette område. Her giver de små pauser anledning til social samvær og refleksion på kontoret, hvor de sociale relationer styrkes. Det er med til at holde det lave sygefravær, som der er i Hjemmeplejen Syddjurs.

I pressede situationer, hvor der er behov for at dække ekstra vagter, i ferier, ved sygdom, eller andet, er der stor villighed til at hjælpe med at få det løst. Det er en stærk sammenhængskraft hos alle i hjemmeplejen.

Ledelsen er synlig og imødekommende og tager selv en tørn, når der er pres på. Det bidrager til trivslen, når ledelsen er synlig i arbejdstøjet og samarbejder om de praktiske opgaver, som medarbejderne står med i hverdagen. Det giver forståelse for problematikker som opleves i arbejdsdagen og et øget nærvær.

Professionel hjemmepleje siden 2003

Forenede Care har drevet Hjemmeplejen Syddjurs siden 2003. Vi er stolte af at være et veletableret alternativ til kommunal hjemmehjælp.

Følg os på facebook

Kontinuitet og tryghed

Vi har fokus på kontinuitet og tryghed i borgerforløbene og tilstræber, at det er kendte og faste medarbejdere, som kommer i borgernes hjem. Medarbejderne har fuld respekt for, at de er i borgernes hjem og tilstræber at arbejde indenfor de rammer borgene ønsker det, f.eks. hvis der er ønsker om bestemte tidspunkter, besøgene skal ligge på.

Hjemmeplejen Syddjurs

Teamleder, Lene Rosendahl, tlf. nr. 61 12 40 85

Administrativ medarbejder, Malene Konggard Laursen, tlf. nr. 40 43 72 13

Bedste træffetid på telefon er hverdage mellem kl. 8.00-15.30

Send mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies