Hjemmeplejen Syddjurs

I Forenede Care har vi mange års erfaring med udførsel af professionel hjemmepleje af høj standard. Vi tilbyder hjemmehjælp til borgere, som visiteres af kommunen.

Hjemmeplejen Syddjurs består af 25 engagerede og dedikerede medarbejdere med høj faglighed og stort engagement. Dette er med til at der leveres god og omsorgsfuld pleje og praktisk hjælp til op mod 175 borgere i Syddjurs kommune.

Vores borgere mødes af smilende og imødekommende personale, der sætter en ære i at levere et godt stykke arbejde. Dette betyder også glade borgere.

Vi skaber tryghed ved at have de samme medarbejdere på de samme ruter, således at borgerne, for så vidt det er muligt, har kendte ansigter hele tiden. På den måde er det også nemmere at inddrage borgeren i dagens arbejde, da de faste medarbejdere kender til udfordringer og styrker hos den enkelte.

Alle hjælpere møder op i uniform og har ren straffeattest, for det skal være trygt at lukke et andet menneske ind i sit hjem.

Vi stiller krav til høj faglighed hos vores personale, som primært består af erfarne social- og sundhedshjælpere/assistenter og servicemedarbejdere. Der er et tæt samarbejde med kommunens sygeplejersker og terapeuter.

Medarbejdernes tilgang til borgerne er ”hjælp til selvhjælp”, hvor der arbejdes ud fra den rehabiliterende tankegang. Det vil sige, at vi støtter den enkelte i at leve et aktivt liv og klare sig selv bedst muligt i hverdagen.

Borgerinddragelse er altid i fokus og når borgeren ønsker det, inddrages de pårørende.

Medarbejderne inddrager også borgernes livshistorier i deres besøg ved nærvær og en lille snak om hverdagsting, som borgerne kan relatere til.

Professionel hjemmepleje siden 2003

Forenede Care har drevet Hjemmeplejen Syddjurs siden 2003. Vi er stolte af at være et veletableret alternativ til kommunal hjemmehjælp.

Kontinuitet og tryghed

Vi har fokus på kontinuitet og tryghed i borgerforløbene og tilstræber, at det er kendte og faste medarbejdere, som kommer i borgernes hjem. Medarbejderne har fuld respekt for, at de er i borgernes hjem og tilstræber at arbejde indenfor de rammer borgene ønsker det, f.eks. hvis der er ønsker om bestemte tidspunkter, besøgene skal ligge på.

Visitation til vores pleje

Dit frie valg af hjemmehjælp

Borgere kan få hjemmehjælp, hvis de midlertidigt eller varigt ikke kan klare personlige eller praktiske opgaver selv.

Som borger, bestemmer man selv, om man vil have hjælp fra kommunen eller et privat firma. Uanset om det er kommunal eller privat hjemmepleje, koster det ikke noget for borgeren.

Læs mere om, hvordan du kan få gratis hjælp af Hjemmeplejen Syddjurs her.

Tilkøbsydelser

Ekstra hjælp til din hverdag

Vi tilbyder tilkøbsydelser, som er ud over det kommunen visiterer til. Tilkøbsydelserne kan fx være hjælp til indkøb, rengøring eller en gåtur.

Læs hvordan du kan få en lidt lettere eller sjovere hverdag med tilkøbsydelser.

Ansat hos os

Medarbejder hos Hjemmeplejen Syddjurs

Der værnes om det gode arbejdsmiljø i Hjemmeplejen Syddjurs. Trivsel og samarbejde er også med på dette område. Her giver de små pauser anledning til social samvær og refleksion på kontoret, hvor de sociale relationer styrkes. Det er med til at holde det lave sygefravær, som der er i Hjemmeplejen Syddjurs.

Læs mere om medarbejderne og arbejdsmiljøet hos Hjemmeplejen Syddjurs her.