corona/COVID-19

Vi holder coronasmitten væk

Der er pr 6. juli 2020 ingen konstaterede smittetilfælde blandt borgere eller medarbejdere på Lokalcenter Bøgeskovhus.

Bøgeskovhus/Forenede Care følger Sundhedsstyrelsens og Aarhus Kommunes anbefalinger, beredskabsplaner mv.  

 

Som pårørende er du naturligvis altid velkommen til at ringe til din nære. Hvis muligt sætter vi også gerne facetime op, så I også kan se hinanden.

Kontakt Bøgeskovhus på tlf. nr. 87 13 30 40 kl. 8.00-15.00 på hverdage.

Nye besøgsretningslinjer

Sådan gennemføres besøg på Lokalcenter Bøgeskovhus

Der kan aflægges besøg såvel ude som inde, så længe Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges.

• Besøget foregår i beboernes lejlighed eller på udearealer.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan i tilfælde af lokale smitteudbrud påbyde et midlertidigt forbud eller restriktioner for besøg, hvis det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Covid-19.

Hvad skal du være opmærksom på før dit besøg: 

• Du må ikke komme på besøg, hvis du har symptomer på sygdom. Dette gælder alt fra forkølelse, ondt i halsen og alment ubehag til muskelsmerter, tør hoste og feber. Du skal have været uden symptomer i 48 timer inden besøget.
• Der henstilles til, at der ikke er flere besøgende ad gangen end det er muligt at alle kan holde den nødvendige afstand (2 meter).

Når du ankommer til plejecentret:
• Inden du går ind i afdelingen, skal du spritte dine hænder. Der er håndsprit ved indgangen. 

Under besøget: 
Under besøget, skal du være særlig opmærksom på at overholde de generelle anbefalinger for hygiejne, afstand og fysisk kontakt. 


Hygiejne:
• Vask eller sprit hænder som det første, når du ankommer og inden du går.
• Vask eller sprit dine hænder hyppigt og grundigt, og altid efter du har hostet, nyset eller pudset næse
• Host og nys i ærmet eller i et engangslommetørklæde. Bruger du engangslommetørklæde, så læg det i en lukket skraldepose med det samme og vask eller sprit hænder lige efter
• Undgå så vidt muligt at røre ved ting under dit besøg. Dette gælder særligt for fælles kontaktflader som f.eks. bordplader og håndtag. Men også ting som f.eks. pyntegenstande.
•Ved besøgets afslutning aftørrer den besøgende kontaktflader med vand og sæbe. Der stilles rengøringsmiddel og klud til rådighed.
• Det er muligt at medbringe mad og drikke, eget service skal medbringes.

Afstand:
• Hold 2 meters afstand til den person du besøger ud fra et forsigtighedsprincip.
• Undgå så vidt muligt fysisk kontakt med den du besøger f.eks. kram, håndtryk og kindkys. Hvis det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt og holde afstand, er det vigtigt at kontakten er kortvarig, og at du og den du besøger vasker hænder eller bruger håndsprit lige efter.

Som pårørende har du et særligt ansvar for at være med til at forebygge smitte med Covid-19. Det er derfor vigtigt, at du følger ovenstående anvisning

Bøgeskovhus er et plejecenter med varme og hygge. Det er stedet, hvor man som ældre kan bo i enten ældrebolig eller plejebolig. Hyggen skabes af 80 beboere sammen med 85 fagligt dygtige og kvalitetsbevidste fastansatte og 30 stabile og hjælpsomme afløsere, mange med baggrund som sundhedsfaglig studerende.

Vi værner om beboernes livskvalitet ved at inddrage dem i hverdagen på alle tænkelige måder, hvor de med deres forskellighed og livserfaring bidrager til livet i huset. Vi skaber tryghed og giver omsorg, så den ældre beboer føler værdighed og livsglæde. Vi respekterer forskelligheder og stræber efter at opfylde alle individuelle behov.

Medarbejder og borger går ned ad gangen på Lokalcenter Bøgeskovhus

Vi har en rehabiliterende tilgang til beboeren, så funktioner trænes og vedligeholdes gennem aktiviteter og daglige gøremål. Beboeren motiveres til at deltage i dagligdagens gøremål, så de stadig ser en mening med livet og for at fastholde eller styrke sociale relationer, selvom de er flyttet fra deres faste rammer og til nye på Bøgeskovhus. 

Vi er imødekommende og smilende overfor alle som kommer til huset, både beboere, pårørende, andre gæster og samarbejdspartnere. Alle bliver mødt af den varme og hygge som emmer på Bøgeskovhus, og vi inviterer gerne områdets naboer og andre til vores arrangementer, som vi afholder for beboerne.

På Bøgeskovhus har vi fokus på det gode hverdagsliv for den ældre. I trygge og omsorgsfulde rammer udfyldes hverdagen af forskellige aktiviteter som er indholdsrige og sjove.

Af aktiviteter kan nævnes, sang og musik, herre- og damefrokoster, seniorklub, busture, arrangementer med den nærliggende børnehave, besøgsdyr, bankospil med mere. Der afholdes bagning, hvor beboerne selv er med til at lave fx trøffelkugler. Om sommeren bliver der ofte cyklet og lavet hyggelige eftermiddage ved vores campingvogn. 

Ældreboligerne på Bøgen

På Lokalcenter Bøgeskovhus i Viby J. findes der også ældreboliger, og flere af dem med byens bedste udsigt ud over meget af Århus. Ja faktisk kan man se helt ned til havnen. Lejlighederne er store, rummelige og med altaner, hvor man kan sidde og nyde solen om sommeren. Boligerne er placeret i henholdsvis stuen og på 3. sal i hus 57 og på 3. sal i hus 55.

Udsigten fra ældrebolig på Lokalcenter Bøgeskovhus i Viby J.

I plejeafdelingen foregår der rigtig mange forskellige aktiviteter, som man som beboer i en ældrebolig gerne må deltage i. Der er således rig mulighed for at få en masse hyggelige stunder sammen med resten af husets beboere. Det være alt fra busture, banko og herre/dame frokoster, til strikkeklub, musik og sang mm. I store træk tilbydes et sted mellem 3-7 aktiviteter om dagen. 

I vores fremragende café kan du købe varm mad til frokost, eller tage den med hjem til aftensmaden. Der er også sandwich, desserter, kage og diverse småfornødenheder til den søde eller tørstige tand. Det kører en mindre kioskvogn rundt én gang om ugen på hver afdeling, som også har småfornødenheder, så som tobak, slik og blade mm.

Større indkøb kan foregå i Spar Grøfthøj, som ligger 1,2 km væk på gåben og tager ca. 15 minutter, eller man kan benytte bussen som har stoppested 450 meter fra Lokalcenteret. Med bus tager det 11 minutter og bussen kører hvert 20. minut. 

Følg Lokalcenter Bøgeskovhus på facebook

Lokalcenter Bøgeskovhus

Lokalcenter Bøgeskovhus har været drevet af Forenede Care i samarbejde med Aarhus Kommune siden 2014. Der er 80 plejeboliger. Til alle boliger hører enten stor lys altan eller udgang til grønne områder.

Her henter du information

Billede af Lokalcenter Bøgeskovhus

Lokalcenter Bøgeskovhus

Skovlundgårdsvej 55-57
8260 Viby J.
Tlf. 87 13 30 40 (hverdage ml. 8-15)

Send mail

Kontakt afdelingerne

Hus 55.1
Tlf. nr. 87 13 30 60 eller 87 13 30 61
Hus 55.2
Tlf. nr. 87 13 30 62 eller 87 13 30 63

Hus 57.1
Tlf. nr. 87 13 30 41 eller 87 13 30 42
Hus 57.2
Tlf nr. 87 13 30 43 eller 87 13 30 44

Hjemmeplejen vagttelefon tlf. nr. 29 17 19 50 (alle dage ml. 7-23)

Teamleder for plejeboligerne, Helle Pedersen tlf. nr. 25 35 90 26

Teamleder for ældreboligerne, Dorthe Hein Thorbjørnsen, tlf nr. 23 66 14 98

Café Bøgen tlf nr. 21 17 10 56

Jesper Westphal

Centerchef, Lokalcenter Bøgeskovhus
Tlf nr. 22 40 11 42

Kontakt ledelsen
Lokalcenter Bøgeskovhus ligger i smukke grønne omgivelser

Bøgeskovhus ligger i smukke grønne omgivelser

Lækker mad på Lokalcenter Bøgeskovhus

Café Bøgen

Vores køkkenchef, Michel Lamp, står for tilberedningen af den daglige mad i Café Bøgen. Nøgleordene er veltillavet og velsmagende mad som vejen til øget livskvalitet i hverdagen for vores beboere og gæster.

Bøgeskovhus er det hyggelige hjem, hvor der er plads til, at man kan have besøg af sine pårørende. Hvis familien og venner skal samles og fejre en af livets store fester kan Café Bøgens selskabslokaler udlejes. Michel kan også lejes til at stå for tilberedningen af maden.

Kontakt gerne Michel og Café Bøgen for et tilbud.

tilfredse medarbejdere giver glade beboere

Medarbejder på Bøgeskovhus

Arbejdet på Bøgeskovhus bærer præg af at, der er højt til loftet. Medarbejderne inddrages i forskellige samarbejdsrelationer på tværs af afdelingerne og faglighed for derigennem at skabe et fællesskab og stærkt sammenhold. Samtidig med tages der ansvar for at løfte i flok, hvad enten der er nye eller gamle opgaver.

Vi har en innovativ tilgang til arbejdet og ser hellere muligheder frem for begrænsninger. Vi stræber efter at optimere arbejdsgange for at skabe yderligere tid til hygge og social samvær med hinanden og ikke mindst beboerne.

På den måde styrkes det gode arbejdsmiljø yderligere, sygefraværet falder og trivslen stiger. Det giver en stærk social kapital på Bøgeskovhus, at vi har en åben dialog om tingene, og at alle kan komme med inputs til forandringer og forbedringer.

Vi stræber efter, at alle bruger deres faglige og personlige kompetencer på de områder som giver mening. På den måde hylder vi og giver anerkendelse og respekt for de mange forskelligheder, der er i huset. Sammen skaber vi rammer, for at den enkelte medarbejder kan bidrage med lige præcis det som hun eller han er god til og derigennem skabe værdi for sig selv, sine kollegaer og i særdeleshed for beboere og pårørende.

Faglig udvikling er en dyd og derfor giver vi alle mulighed for at søge fx kurser og temadage for at kunne dygtiggøre sig yderligere i det interesseområde den enkelte måtte have. Det giver en høj faglighed og en øget tilfredsstillelse i arbejdet med beboeren. Samtidig giver det en god kollegial relation at hver og én kan bidrage med forskellig baggrund fagligt som personligt på afdelingen og i huset.

Ledelsen er åben, lyttende og anerkendende og skaber gennem nysgerrighed og synlighed den gode relation og nærvær, så medarbejderen arbejder i trygge rammer og i en dagligdag hvor der kan søges sparring og hjælp til, hvad der måtte komme. Derigennem opnås blandt andet engagerede og glade medarbejdere, og medarbejdere som er villige til at give en ekstra hjælpende hånd, der hvor det kræves.

Bøgeskovhus er et dejligt sted at være for både beboere, pårørende og medarbejdere.

Er du interesseret i et job på Lokalcenter Bøgeskovhus, så kan du finde eventuelle ledige stillinger eller ansøge uopfordret her.