Rehabiliteringsforløb

Tværfaglighed og rehabilitering ud fra borgerens udviklingsmuligheder.

Ringstedhaves rehabiliteringsforløb starter i umiddelbar forlængelse af indlæggelse på sygehus eller efter udskrivelse. Perioden fra udskrivelse fra sygehus og til genoptræningsforløb kan være af kortere eller længere varighed. Som udgangspunkt skal kommuner tilbyde senhjerneskadede et rehabiliteringsforløb indenfor syv dage efter udskrivelse.

Et rehabiliteringsforløb hos os fokuserer på intensive indsatser med udgangspunkt i tværfaglige rehabiliteringsinterventioner, hvor borgerens behov for udviklingsmuligheder altid er i fokus.

Vi udreder borgerens funktionsniveau via tests, samtaler og observationer for derefter, i samarbejde med borgeren, pårørende og kommunen, at tilrettelægge det individuelle rehabiliteringsforløb.

ABC-konceptet

Vi arbejder blandt andet ud fra ABC-konceptet (Affolter, Bobath og Coombs) i forhold til neuropsykologiske og neuropædagogiske principper.

Vi prioriterer også en eklektisk tilgang, hvor vi inddrager andre relevante interventioner – afhængig af borgerens behov. Det sker ud fra personalets erfaring og viden om, hvad der virker.

Rehabiliteringsindsatserne varetages af et team omkring borgeren. Teamet arbejder ud fra den interdisciplinære tværfaglige tilgang.

Et team kan bestå af neurolog, neuropsykolog, fysio- og ergoterapeut, talepædagog, sygeplejersker og plejepersonale. Samtidig vil hver borger få tilknyttet en kontaktperson og en forløbsansvarlig.

 

Faglig udvikling

Vi arbejder ud fra evidensbaserede metoder og centret vil indgå i
forskningssamarbejder, primært i relation til praksisorienterede metoder
med eksterne forskere.

Center for Hjerneskade

For at sikre den høje faglighed, er vi i et tæt samarbejde med Center for Hjerneskade, som er førende inden for hjerneskadeområdet. Vi arbejder på en samarbejdsmodel, hvor vi sammen vil sikre den høje faglighed på rehabiliteringscentret.

Ringstedhave

Kontakt os

Kontakt faglig leder Peter Plougmann Jakobsen på tlf. 40 76 02 67 eller via mail.

Send mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies