Neurorehabilitering

Funktionstræning og hverdagstræning i et tværfagligt miljø.

Grundpillerne i vores faglige tilgang tager udgangspunkt i Affolter, Bobath og Coombs koncepterne.

Personalet arbejder inden for en neuropsykologisk- og neurofysiologiske referenceramme. Neurorehabiliteringen forgår som et tæt tværfagligt, målrettet samarbejde og baseres på evidensbaserede teorier og metoder.

VI bestræber os på, at træne borgeren i, at udføre aktiviteter med så høj kvalitet som muligt. Det betyder, at borgeren skal opleve at være i aktivitet, med minimal anstrengelse, høj effektivitet og høj sikkerhed – med så lidt indgriben som muligt. Det er målet at borgeren kan deltage aktivt i sit eget liv, genvinde tabt funktion og kompensere for eventuelt persisterende funktionsnedsættelse. Det sker med udgangspunkt i en kombination af funktionstræning og hverdagsrehabilitering.

 

Vi tilbyder

Ringstedhave tilbyder specialiseret neurorehabilitering til borgere, som har pådraget sig en skade på hjernen. Det kan være skader efter direkte traumer på kraniet/ hjernen, hjerneblødning, blodprop i hjernen, iltmangel, meningitis eller andre faktorer, som har påvirket hjernen.
Ringstedhave modtager ikke borgere, hvor lidelsen har en fremadskridende prognose, i den negative retning – med mindre at der er lavet klare mål og aftaler for indsatsen.

Kontakt os

Kontakt forløbsansvarlig neuropsykolog, Louise Gade, på tlf. 24 75 69 eller via mail.

Send mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies