Fagpersoner

Samarbejde med kommuner omkring rehabilitering.

Rehabiliteringsforløbet foregår i tæt samarbejde mellem centrets forløbskoordinator og kommunens hjerneskadekoordinator for at sikre det mest effektive og optimale forløb for borgeren. Der udarbejdes statusattester under forløbet og ved udslusning til kommunen, hvor vi også tilbyder sparring og supervision til kommunens terapeuter.

Rammeaftaler

Der kan indgås rammeaftaler for enkelte pladser af kommunerne. Pris og vilkår omkring en rammeaftale vil være baseret på en konkret aftaleindgåelse mellem Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter og kommunen.

Henvisning til Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter

Et rehabiliteringsophold på Ringstedhave kan bevilges i henhold til sundhedsloven §140, som dog kræver en genoptræningsplan jf. sundhedsloven §84.

Vi tilbyder også ophold i henhold til servicelovens §83a, §85, §86 og §107.

 

 

Ringstedhave

Kontakt os

Er du fagperson kan du kontakte de enkelte fagpersoner.
Fysioterapeut og ergoterapeut: Tlf. 2475 4420
Sygeplejerske: Tlf. 2475 4094
Talepædagog: Tlf. 2476 4757

Send e-mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies