Værdier

Vores værdier giver mulighed for at borgeren kan leve livet ud fra egne interesser og bestemme over sit eget liv. Vores borgere skal have en god og meningsfuld hverdag.

Vision

Vi vil være det bedste sted at bo og arbejde.

Mission

At yde omsorg og pleje for borgere i Danmark. Vi leverer den mest trygge, kvalitetsbevidste og innovative omsorg, pleje og rehabilitering gennem dedikerede og kompetente medarbejdere og høj faglighed.

Værdier

Vores værdier afspejler det, vi står, for og måden, hvorpå vi arbejder. Værdierne bidrager til, at Forenede Care er en attraktiv arbejdsplads, en troværdig samarbejdspartner og et trygt og godt sted at bo.

Værdierne:

  • Værdig
  • Tryg
  • Reel

Vores kerneværdier er vores fundament og de værdier vi bestræber os på at leve op til, både som personer og virksomhed. Den enkelte borger hos Forenede Care skal opleve at blive mødt, der hvor hun er i forhold til ønsker og behov.

Kontakt Forenede Care

Forenede Care

Forenede Care og Forenede koncernen har sit hovedsæde i Søborg:

Buddingevej 312-316
2860 Søborg
Tlf. 39 69 50 50

Send e-mail
Vores værdier

Vi er kvalitetsbevidste

Hos Forenede Care er vi kvalitetsbevidste og følger altid kommunens kvalitetsstandarder, egne procedurer, lovgivning og nationale retningslinjer. Vi deltager i relevante faglige fora, konferencer og kurser for at sikre, at vores omsorgsdrift altid sker med afsæt i nyeste viden.

Derudover sikrer vi kvalitet og udvikling via interne audits og eksterne tilsyn fra blandt andet kommunen og Sundhedsstyrelsen, og vi arbejder ud fra de nationale kvalitetsmål, elementer fra den danske kvalitetsmodel (DDKM), forbedringsmodellen og patientsikkerhed.

Læs mere om vores kvalitetssikring her.

Vores værdier

Vi er tryghedsskabende

Vi er tryghedsskabende og inddrager altid borgerne og andre interessenter i beslutningsprocesser. Vi har blik for at understøtte og højne borgernes livskvalitet ud fra deres individuelle behov og livshistorie, drømme og ønsker.

Alle vores medarbejdere er tydelige, omsorgsfulde og erfarne – og alle har de nødvendige og rette kompetencer.

Læs mere om vores pleje her.

Vores værdier

Vi er imødekommende

Vi er imødekommende, og vores medarbejdere og ledere er synlige, lyttende, åbne og altid til rådighed for borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere. I samarbejde med andre instanser ønsker vi at bidrage med viden, erfaringer og idéer, der kan udvikle omsorgsområdet.

Vi har en læringskultur og ønsker altid at udvikle os – og vi har respekt for hinandens forskelligheder. Vi bidrager til samfundets udfordringer med borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Læs mere om vores tilgang til samfundsansvar her.

Vores værdier

Vi er innovative

Vi er innovative og forfølger nye ønsker og idéer. Vi tænker muligheder og finder løsninger, som til tider er utraditionelle men til gavn for såvel borgere som medarbejdere.

Vi bidrager også gerne til andres nye og innovative tiltag, og vi vægter højt at være i tæt dialog og udvikle os i samspil med vores samarbejdspartnere.

Læs mere om hvordan det er at bo på et af Forenede Cares plejecentre her.