Vi støtter Parasport Danmark

Forenede Care har valgt at støtte Parasport Danmark som har medlemmer med alle slags handicap. Vi lægger stor værdi i, at sport og et aktivt liv skal være en mulighed for alle, og at mennesker med handicap skal kunne udleve deres drømme og talent på samme vilkår som mennesker uden handicap.

Parasport Danmark har medlemmer blandt blinde og svagtseende, alle former for fysisk handicap, udviklingshandicap samt hørehandicap.

Handicapidrætten i Danmark finansieres af tips- og lottomidler samt af sponsorer og private midler.

Forenede Care støtter Parasport Danmark
Forenede Care uopfordrede ansøgninger

Kontakt Forenede Care

Tlf. nr. 39 69 50 50

Send e-mail