Økonomi

Forenede Care A/S er Forenede Koncernens danske omsorgsselskab. Selskabets aktivitet består af drift af 3 plejecentre og Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter.

Udviklingen i regnskabsåret 2020

I regnskabsåret 2020 har selskabet haft en omsætningsfremgang på T. DKK 9.315 og et overskud efter skat på T. DKK 7.096, hvilket har været i overensstemmelse med forventningen ved årets start.

Regnskabsåret 2020 har, som resten af samfundet, været påvirket af Covid19-pandemien. Af hensyn til vores beboeres sikkerhed lukkede plejecentrene hurtigt hermetisk og effektivt ned, og vi har ikke oplevet større sygdomsudbrud på vores centre. Pandemien har derfor ikke haft nogen væsentlig betydning for udviklingen i årets omsætning og resultat. 

Årets resultat betragtes af ledelsen som tilfredsstillende.

Økonomi hos Forenede Care A/S

Fakturering

Fakturaer til Forenede Care A/S bedes sendt elektronisk.
EAN nr: 579 000 168 727 4
CVR nr: 36 15 05 13

Korskildelund 6
2670 Greve

Nyeste årsrapporter

Har du spørgsmål til Forenede Cares økonomi?

Kontakt økonomichef, Martin Baadsgaard
Tlf. nr. 51 68 69 25

Send mail
Anni Ekgreen

Kontakt lønkontoret

Kontakt løn- og bogholderiansvarlig, Anni Ekgreen på tlf. nr. 39 55 56 42

Send mail