Økonomi

Forenede Care A/S er koncernens danske omsorgselskab. Selskabets aktivitet består af drift af 3 plejecentre, Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter og Bjæverskovhus Kvindekrisecenter.

Udviklingen i regnskabsåret 2020

I regnskabsåret 2020 har selskabet haft en omsætningsfremgang på T. DKK 9.315 og et overskud efter skat på T. DKK 7.096, hvilket har været i overensstemmelse med forventningen ved årets start.

Regnskabsåret 2020 har, som resten af samfundet, været påvirket af Covid19-pandemien. Af hensyn til vores beboeres sikkerhed lukkede plejecentrene hurtigt hermetisk og effektivt ned, og vi har ikke oplevet større sygdomsudbrud på vores centre. Pandemien har derfor ikke haft nogen væsentlig betydning for udviklingen i årets omsætning og resultat. 

Årets resultat betragtes af ledelsen som tilfredsstillende.

økonomi i forenede care

Fakturering

Fakturaer til Forenede Care A/S bedes sendt elektronisk.
EAN nr: 579 000 168 727 4
CVR nr: 36 15 05 13

Korskildelund 6
2670 Greve

Nyeste årsrapporter

Kontakt Forenede Care

Forenede Care

Forenede Care har sit hovedsæde i Greve

Korskildelund 6
2670 Greve
Tlf. 39 69 50 50

Send e-mail
Anni Ekgreen

Kontakt lønkontoret

Kontakt løn- og bogholderiansvarlig, Anni Ekgreen på tlf. nr. 39 55 56 42

Send mail