Økonomi

Forenede Care A/S er koncernens danske omsorgsselskab. Selskabets aktivitet består af drift af plejecenter, hjemmepleje og praktisk bistand samt handicapservice inden for omsorgsområdet.

Udviklingen i regnskabsåret 2017

I regnskabsåret 2017 har selskabet haft en omsætningsfremgang på T.DKK 4.873 og et overskud efter skat på T. DKK 2.511

Som en direkte konsekvens af kommunernes manglende vilje til at konkurrenceudsætte drift af plejecentre i Danmark, og dermed en effektiv stopper for Forenede Care A/S' mulighed for at vækste på dette marked, er Selskabets stabs- og overheadomkostninger blevet reduceret kraftigt i 2017. Ledelsens fokus har istedet været målrettet driften af selskabets eksisterende aktivitet, hvilket har haft en meget positiv effekt på selskabets indtjening. Årets omsætning voksede derfor helt som forventet med bare 4,7 %, hvorimod selskabets resulat blev væsentlig forbedret.

Årets resultat betragtes af ledelsen som værende meget tilfredsstillende.

 

Fakturering

Fakturaer til Forenede Care A/S bedes sendt elektronisk.
EAN nr: 579 000 168 727 4
CVR nr: 36 15 05 13

Buddingevej 312-316
2860 Søborg

Årsrapporter

Kontakt Forenede Care

Forenede Care

Buddingevej 312-316
2860 Søborg
Tlf. 39 69 50 50

Send e-mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies