Økonomi

Forenede Care A/S er koncernens danske omsorgsselskab. Selskabets aktivitet består af drift af plejecenter, hjemmepleje og praktisk bistand samt handicapservice inden for omsorgsområdet.

Udviklingen i regnskabsåret 2018

I regnskabsåret 2018 har selskabet haft en omsætningsfremgang på T.DKK 12.077 og et underskud efter skat på T. DKK -1.413

Som en direkte konsekvens af kommunernes manglende vilje til at konkurrenceudsætte drift af plejecentre i Danmark, og dermed en effektiv stopper for Forenede Care A/S mulighed for at vækste på dette marked, er selskabets stabs- og overheadomkostninger blevet reduceret kraftigt i 2017 og 2018. Ledelsens fokus har i stedet været målrettet driften af selskabets eksisterende aktivitet samt opstart af komplementerende aktiviteter. Årets omsætning voksede forventet med 11,3 %, hvor imod selskabets resultat er væsentlig påvirket af opstarten af neurorehabiliteringscentret Ringstedhave. Opstartsomkostningerne og dermed årets underskud har været lidt større end forventet.

Årets resultat betragtes af ledelsen som acceptabelt men ikke helt tilfredsstillende.

Fakturering

Fakturaer til Forenede Care A/S bedes sendt elektronisk.
EAN nr: 579 000 168 727 4
CVR nr: 36 15 05 13

Buddingevej 312-316
2860 Søborg

Årsrapporter

Kontakt Forenede Care

Forenede Care

Buddingevej 312-316
2860 Søborg
Tlf. 39 69 50 50

Send e-mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies