Forenede Care

Forenede Care er en del af Forenede koncernen og tager sig af omsorg og pleje. Det startede i Sverige med Förenade Care A/B og senere i Danmark som Forenede Care A/S.

Forenede Care er en 100% danskejet familievirksomhed, der bidrager med professionel pleje og omsorg samt specialiseret rehabilitering inden for service- og sundhedsloven i privat regi og i offentlig privat samarbejde. Vi er en del af Forenede koncernen.

Historien går tilbage til 1998, hvor vi overtog driften af Malmös næststørste plejecenter, Segevångsgården. Med tiden voksede antallet af plejecentre drevet af Förenade Care A/B, og er nu oppe på 60 centre i Sverige.

I Danmark blev der i 2002 indført frit valg af plejehjemsplads, og i 2003 frit valg af hjemmepleje, herunder personlige pleje, hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, madservice med videre. Fritvalgsordningen for praktisk hjælp og personlig pleje åbnede nye muligheder for health care i Danmark.

Med erfaringerne fra Sverige begyndte Forenede Care A/S at opstarte og overtage drift af plejecentre samt hjemmepleje i tæt samarbejde med danske kommuner.

Forenede Care driver Lokalcenter Bøgeskovhus i Aarhus Kommune, Langagergård Plejecenter i Greve Kommune og Hiort Lorenzen Plejecenter i Haderslev Kommune.

Foruden plejecentre driver vi Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter, Bjæverskovhus Kvindekrisecenter og Haslevhus Kvindekrisecenter.

Hensigten med frit valg i ældreplejen er netop at imødekomme fremtidens udfordringer. Grundlæggende handler det frie valg om at øge kvaliteten gennem konkurrence samt sikre borgerne et mere mangfoldigt udbud af plejehjem og hjemmepleje, som de ældre kan vælge imellem.

Stine Louise Eising von Christierson Administrerende direktør, Forenede Care A/S

Stine Louise Eising von Christierson

Administrerende Direktør hos Forenede Care