Forenede Care er en 100% danskejet familievirksomhed, der bidrager med professionel pleje og omsorg samt specialiseret rehabilitering inden for service- og sundhedsloven i privat regi og i offentlig privat samarbejde. Vi er en del af Forenede koncernen.

Historien går tilbage til 1998, hvor vi overtog driften af Malmös næststørste plejecenter, Segevångsgården. Med tiden voksede antallet af plejecentre drevet af Förenade Care A/B, og er nu oppe på 60 centre.

I Danmark blev der i 2002 indført frit valg af plejehjemsplads, og i 2003 frit valg af hjemmepleje, herunder personlige pleje, hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, madservice med videre. Fritvalgsordningen for praktisk hjælp og personlig pleje åbnede nye muligheder for health care i Danmark.

Med erfaringerne fra Sverige begyndte Forenede Care A/S at opstarte og overtage drift af plejecentre i tæt samarbejde med danske kommuner.  Alle vores nuværende kontrakter med drift af plejecentre for kommunerne er blevet forlænget, og vi har et godt samarbejde med disse kommuner.

Forenede Care driver Lokalcenter Bøgeskovhus i Aarhus Kommune, Langagergård Plejecenter i Greve Kommune og Hiort Lorenzen Plejecenter i Haderslev Kommune.

Foruden plejecentre driver vi Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter og Bjæverskovhus Kvindekrisecenter.

Hensigten med frit valg i ældreplejen er netop at imødekomme fremtidens udfordringer. Grundlæggende handler det frie valg om at øge kvaliteten gennem konkurrence samt sikre borgerne et mere mangfoldigt udbud af plejehjem og hjemmepleje, som de ældre kan vælge imellem.

Stine Louise Eising von Christierson Administrerende direktør, Forenede Care A/S

Stine Louise Eising von Christierson

Administrerende Direktør hos Forenede Care

Bjæverskovhus Kvindekrisecenter

Støtte og hjælp til et liv uden vold

Bjæverskovhus er det trygge tilflugtsted for kvinder med deres eventuelle børn. Her får den enkelte kvinde hjælp til at bryde voldspiralen, så hun kan leve et liv uden vold i hjemmet.

Bjæverskovhus åbner i sommeren 2020.

Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter

Specialiseret rehabilitering af senhjerneskadede

Ringstedhave tilbyder i samarbejde med kommunerne borgere med erhvervet hjerneskade en optimal indsats, målrettet støtte og et specialiseret rehabiliteringsforløb, som lever op til Sundhedsstyrelsens krav og vejledninger.

Læs mere om Ringstedhave her