Hjemmepleje

I Forenede Care har vi mange års erfaring med udførsel af professionel hjemmepleje af høj standard. Vi tilbyder hjemmehjælp til borgere, som visiteres af kommunen.

Visiteret hjælp - Fritvalg

Borgere i Danmark kan ud fra fritvalgsordningen selv vælge den leverandør, de ønsker.

Forenede Care tilbyder hjemmehjælp flere steder i landet.

I Syddjurs kommune tilbyder vi hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp så som for eksempel rengøring.
I Holstebro tilbyder vi ligeledes praktiskhjælp i form af rengøring.
I Viby Jylland i ældreboligerne på plejecentret Bøgeskovhus tilbyder vi hjemmehjælp i form af personlig pleje og praktisk hjælp som rengøring.

Tilkøbsydelser

I alle vores hjemmeplejegrupper tilbyder vi ligeledes tilkøbsydelser, som er ud over det kommunen visiterer til. Tilkøbsydelserne kan være hjælp til indkøb, havearbejde eller rengøring.

Høj kvalitet og faglighed

Vi har fokus på høj kvalitet, borgertilfredshed og godt arbejdsmiljø. Vi gennemfører interne tilsyn ved vores kvalitetschef samt årlige tilfredshedsundersøgelser. Vi bestræber os altid på at leve op til lovgivningen, kommunens kvalitetstandarder og kommunens serviceniveau.

Vi stiller krav til høj faglighed hos vores personale, som primært består af uddannet og erfarne social- og sundhedshjælpere og servicemedarbejder. Der er et tæt samarbejde med sygeplejersker fra vores plejecentre og med kommunens medarbejdere eks. sygeplejersker og terapeuter.

Medarbejdernes tilgang til borgerne er ”Hjælp til selvhjælp”, hvor der arbejdes ud fra den rehabiliterende tankegang. Borgerinddragelse er altid i fokus og når borgeren ønsker det, inddrages de pårørende. Medarbejderne inddrager også borgernes livshistorier i deres besøg ved nærvær og en lille snak om hverdagsting, som borgerne kan relatere til.

 

Kontinuitet og tryghed

Vi har fokus på kontinuitet og tryghed i borgerforløbene og tilstræber, at det er kendte og faste medarbejdere, som kommer i borgernes hjem. Medarbejderne har fuld respekt for, at de er i borgernes hjem og tilstræber at arbejde indenfor de rammer borgene ønsker det, f.eks. hvis der er ønsker om bestemte tidspunkter, besøgene skal ligge på.

Kontakt Forenede Care

Forenede Care

Forenede Care og Forenede koncernen har sit hovedsæde i Søborg:

Buddingevej 312-316
2860 Søborg
Tlf. 39 69 50 50

Send e-mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies