Kvalitetssikring

Kvalitetsarbejdet består af løbende kvalitetsudvikling af de leverede sundhedsydelser ved udarbejdelse af procedurer og sikre arbejdsgange.
  • At sikre en høj kvalitet og en høj sikkerhed for beboernes forløb
  • At sikre at arbejdet med kvalitet er en integreret del i det daglige arbejde
  • At kvaliteten i de leverede sundhedsydelser løbende udvikles
  • At fastsatte kvalitetsmål udfyldes og behovet for nye mål eller ændringer af eksisterende kvalitetsmål vurderes
  • At kvalitetsforbedringer prioriteres på områder, hvor de fastsatte kvalitetsmål ikke opfyldes

For at sikre den bedst mulige kvalitet og sikkerhed for beboernes forløb arbejdes der systematisk med kvalitetssikring på forskellige niveauer:

 
  • Vi anvender elementer af Den Danske Kvalitetsmodel til at systematisere vores kvalitetsarbejde. Der arbejdes altid ud fra kvalitetscirklen
  • Vi arbejder systematisk med kvalitetsforbedringer bl.a. med udgangspunkt i kommunale tilsyn, embedslægetilsyn, arbejdsmiljøtilsyn og egne interne tilsyn
  • Vi har et dokumentstyringssystem (D4) til at sikre tilgængelige og opdaterede procedurer som beskriver og ensretter vores arbejdsgange. Ledere og medarbejdere kender og anvender disse procedurer. Ud over D4 anvender vi også databasen VAR Health som er Praktiske Procedurer i Sygepleje, som sikrer os den nyeste og mest evidensbaseret viden inden for sygepleje
Kontakt Forenede Care

Forenede Care

Forenede Care og Forenede koncernen har sit hovedsæde i Søborg:

Buddingevej 312-316
2860 Søborg
Tlf. 39 69 50 50

Send e-mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies