Corona/Covid-19

Sådan gennemføres besøg på Kastaniely Plejecenter

Vores nuværende påbud er gældende indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud. Påbuddet vil løbende blive vurderet og senest revurderet 1. februar 2021. 

Max 3 personer nærmeste pårørende må besøge borgeren i egen lejlighed. Dog maksimalt 2 besøgende ad gangen.

Ved besøg skal Sundhedsmyndighedernes anbefalinger overholdes. Særligt retningslinjerne for 2 meters afstand, beder vi alle være opmærksomme på.

Den nære pårørende og de to yderligere udvalgte pårørende har også mulighed for at gå eller køre en tur med deres kære, men stadig skal alle anbefalingerne overholdes.

Styrelsen for Patientsikkerhed giver mulighed for, at beboerne kan tage på hjemmebesøg hos pårørende. Hvis denne mulighed benyttes SKAL hygiejne- og afstandsanbefalingerne overholdes, da det ellers er en stor smittekilde for plejecentrets øvrige beboere.

Tak for jeres støtte, ansvar og respekt for virussen. Vi har stået sammen og holdt corona væk fra Kastaniely - lad os fortsætte vores samarbejde.

Særlige retningslinjer for Lokalcenter Bøgeskovhus og Langagergård Plejecenter

Grundet højt smittetryk i Aarhus og Greve Kommune er der særlige retningslinjer for besøg på henholdsvis Lokalcenter Bøgeskovhus og Langagergård Plejecenter.