Vores ydelser

Vi leverer omsorg, pleje og sundhedsydelser, der henvender sig til såvel kommuner som virksomheder, rettet specifikt mod den enkelte bruger.Hjemmehjælp
Vi tilbyder hjemmehjælp gennem det frie valg, personlig pleje, praktisk bistand og handicaphjælp, samt driver plejehjem.

Læs mere om hjemmehjælp og fritvalgsordningen

Private plejehjem

Forenede Care driver også plejehjem i Danmark. Forenede Care blev en af de første private virksomheder i Danmark, som i et offentlig-privat samarbejde med Djursland kommune skulle drive et plejehjem i Ebeltoft, og flere kommer forhåbentlig til.


Læs mere om vores plejehjem

 

Handicaphjælp

Forenede Care tilbyder handicapservice efter Servicelovens § 96 stk. 1. Her er det gældende krav om at borgeren skal have eller kunne få et højt aktivitetsniveau ophævet. Vurderingen af den enkelte borgers situation skal frem over tage udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af borgerens samlede behov.
Målet er, at der skal sættes fokus på en mere helhedsorienteret vurdering af borgeren, så der ved udmålingen af støtte, tages afsæt i den enkeltes behov.


Læs mere om handicaphjælp

 

Privathospital

Forenede Care driver også PrivatHospitalet Danmark, som har eksisteret siden 1991, og tilbyder behandling indenfor mange lægespecialer.


PrivatHospitalet Danmark er placeret i Charlottenlund.

I menuen kan du klikke på den ydelse du er interesseret i, for at få mere information.

Læs mere om PrivatHospitalet Danmark.
Kontakt