Økonomi

Udviklingen i regnskabsåret 2016

Forenede Care A/S er koncernens danske omsorgsselskab. Selskabets aktivitet består af drift af plejecenter, hjemmepleje og praktisk bistand, samt handicapservice inden for omsorgsområdet.

Både selvstændigt i virksomheden og gennem Dansk Sundhed og Velfærd arbejder Forenede Care A/S på, at opmuntre kommunerne til at øge antallet af konkurrenceudsatte plejecentre.

De mange konkurser blandt mindre hjemmehjælpsvirksomheder, samt stor og oftest negativt fokuseret medieopmærksomhed omkring de få privatdrevet plejecentre, har imidlertid bidraget til at konkurrenceudsættelsen af kommunernes plejecentre er gået i stå i 2016.

Vi forventer ikke at kommunerne konkurrenceudsætter nye plejecentre i noget omfang af betydning i 2017, og forbereder os i stedet på, at der i 2018 kan komme flere udbud efter afviklingen af kommunalvalget i efteråret 2017.

Den økonomiske udvikling
I regnskabsåret 2016 har selskabet haft en omsætningsnedgang på T.DKK -29.960, og et underskud på T.DKK -4.408.

Om end resultatet for 2016 er en væsentlig forbedring i forhold til 2015 er det fortsat ikke tilfredsstillende, idet selskabet har stort potentiale til at skabe en bedre indtjening på de bestående aktiviteter. Den manglende konkurrenceudsættelse af nye plejecentre har umuliggjort at Forenede Care i 2016 kunne realisere sine vækstplaner. Den manglede vækst har endvidere været medvirkende årsag til, at selskabets resultat ikke er forbedret mere end det er. Som konsekvens af markedssituationen er selskabets overheadomkostninger reduceret væsentligt, hvilket dog først vil have fuld effekt i 2017.

Kontakt

Årsrapporter

 

Årsrapport Se online  Download 
Årsrapport 2016
  Download
Årsrapport 2015  Se online
Download 
Årsrapport 2014   Download 
Årsrapport 2013 Se online Download
Årsrapport 2012 Se online  Download
Årsrapport 2011 Se online
Download
Årsrapport 2010   Download
Årsrapport 2009   Download

Faktureringsadresse

Fakturaer til Forenede Care A/S bedes sendt elektronisk.

EAN nr: 579 000 168 727 4

CVR nr: 36 15 05 13


Buddingevej 312-316
2860 Søborg