Åbningsreception på Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter


26. marts 2018

ringstedhave


Det nyopførte Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter står nu klar til at modtage patienter fra hele landet. Og åbningen af centeret, der skal hjælpe personer, som har pådraget sig en hjerneskade, blev markeret i fredags, hvor også Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten (V) blandt andre var til stede.


Det er muligt, at forårsknopperne ikke helt har vist sig endnu på træer, buske og blomster i Ringstedområdet, men i fredags var der alligevel knopskydning og et spirende tiltag i fokus på Ole Hansens Vej i Ringsted. 

Den private pleje- og omsorgsvirksomhed Forenede Care, der blandt andet driver plejecentre og hospitaler i både Danmark og Sverige, nyeste knopskydning er nemlig det ambitiøse projekt kaldet ”Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter”, som i helt nyrenoverede lokaler fra april vil tage imod personer, som har pådraget sig en hjerneskade efter for eksempel en hjerneblødning eller en ulykke. 

Så tæt på det levede liv inden hjerneskaden 
Over 70 fremmødte gæster, hvor også Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten (V) og formanden for Hjerneskadeforeningen og repræsentanter fra Ringsted Kommune var iblandt, overværede indvielsen af centeret og blev vist rundt i de nye, flot indrettede lokaler af personalet på stedet.

I sin åbningstale forklarede administrerende direktør i Forenede Care Stine Louise Eising von Christierson blandt andet om baggrunden for etableringen af det nye rehabiliteringscenter. Nemlig at en kritisk rapport fra Rigsrevisionen har konkluderet, at der er en række udfordringer omkring kvaliteten i kommunernes tilbud om genoptræning og at et meget lille antal patienter får tilbud om rehabilitering på et specialiseret niveau. Hvert år får cirka 20.000 danskere diagnosticeret en hjerneskade og landets hospitaler henviser på årsplan cirka 7.000 patienter til genoptræning og rehabilitering i kommunerne. Men kommunerne har haft svært ved at skabe rimelige, trygge og tilstrækkeligt specialiseret rammer for de mange patienter. 

”Mennesker med senhjerneskade er en gruppe, som ikke har fået den nødvendige opmærksomhed, og det vil vi gerne være med til at ændre på. Vi vil med vores døgnpladser her på centeret skabe et godt og kvalificeret tilbud til kommunerne, som de kan bruge til at sende deres borgere hen til,” forklarede Stine Louise Eising von Christierson de fremmødte til indvielsen.

”Vi vil hjælpe borgerne med at komme så tæt på det levede liv, som de havde inden de pådrog sig deres skade.”

Stor interesse før centeret er åbnet
Lokalerne på Ringstedshave er totalrenoverede og består udover genoptrænings- og rehabiliteringsfaciliteterne af 15 eneværelser til patienterne med eget bad, toilet, TV samt dagligstue og et spisekøkken. I omgivelserne udenfor bygningen planlægges en sansehave, som vil bidrage til patienternes rekonvalescens. Og det tyder på, at Ringstedhave nok skal komme godt fra start. I hver fald har centerchef Christina Kjellerup Nielsen allerede før åbningen af Ringstedhave modtaget mange henvendelser fra både kommuner og pårørende til senhjerneskadede, der har været interesserede i at benytte sig centerets muligheder.

Ringstedhave slår dørene op for patienter og deres pårørende den 3. april


Om Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter
Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter, som åbner den 3. april 2018, er centralt beliggende i Ringsted by på Ole Hansens Vej godt placeret i forhold til stationen og midtbyen. Centeret er blandt andet omgivet af en have, der indrettes som en sansehave. De mange sanseindtryk fra haven og i nærmiljøet vil være med til at stimulere borgerne og øge effekten af rehabiliteringen. Alle borgere har eneværelse med eget bad og toilet. Der vil være mulighed for at træne i alle døgnets timer og i alle centerets faciliteter både indenfor og udenfor. Centeret vil blandt andet rumme tre træningsrum, hvor træning også tilbydes virtuelt. Et ophold på Ringstedhave vil typisk variere fra fire uger til seks måneder alt efter kompleksiteten af borgerens situation. Der tilbydes dog også ophold af kortere varighed – et såkaldt ”boost-forløb” – målrettet tidligere og nye brugere, med henblik på at forbedre og genopfriske erhvervede funktioner og/eller at tilegne sig nye. Ringstedhave vil kunne servicere alle borgere, som har en erhvervet hjerneskade forårsaget af sygdom eller en ulykke. For eksempel apopleksi (hjerneblødning eller blodprop), hjernetumor, infektioner, forgiftninger, iltmangel (for eksempel ved hjertestop) og hovedtraume. Ringstedhave er en del af Forenede Care, som er en virksomhed i den danskbaserede og familieejede koncern Forenede, der gennem 58 år har udviklet sig til et af Nordens største serviceselskaber med i dag cirka 8.000 medarbejdere og aktiviteter over hele Danmark og Sverige.
Koncernen har i årtier beskæftiget sig med omsorg og pleje gennem virksomheden Forenede Care og søstervirksomheden Förenade Care i Sverige.

På foto ses centerchef Christina Kjellerup Nielsen og adm. direktør for Forenede Care Stine Louise Eising von Christierson.


Gå tilbage