Om rekrutteringsprocessen

Når vi søger en ny medarbejder, starter vi med at rekruttere internt i Forenede Koncernen. Såfremt der ikke skulle være en passende intern kandidat til den ledige stilling, annoncerer vi efter en ny medarbejder. Det er vigtigt for os at vi finder den bedst egnede kandidat til jobbet. Derfor lægger vi stor vægt på, at foretage et grundigt og professionelt rekrutteringsarbejde, og vi vurderer såvel dine faglige egenskaber, som dine personlige egenskaber.

Rekrutteringsprocessen indbefatter følgende:

Stillingsannoncer. Alle ledige stillinger annonceres på vor hjemmeside, i dagspressen og på jobdatabaser på Internettet. Når du skriver din ansøgning og dit CV beder vi dig skræddersy disse informationer til netop det job du søger, for at vi bedre kan vurdere hvordan du passer til den givne stilling - vi foretrækker at modtage din ansøgning pr. e-mail af hensyn til den videre proces.

Efter ansøgningsfristens udløb. Når vi har modtaget din ansøgning, får du inden en uge en bekræftelse på modtagelsen af denne. Blandt alle de modtagne ansøgninger vælger på baggrund af kvalifikationer og erfaringer de 5-7 personer ud, som vi ønsker skal komme til et første interview.

Interview og personlighedstest. Ved første interview fokuserer vi på din faglighed og eventuelle uddannelse, samtidigt med at du får mere information om koncernen og selve jobbet. Går du videre, indkaldes du til næste samtale, og der koncentrerer vi os om dine personlige kompetencer og hvor egnet du er til netop den rolle som jobbet kræver af dig. Som et supplement til interviews benytter vi os af personlighedstest.

Udvælgelse og valg. Det som slutteligt ligger til grund for vort valg af en bestemt kandidat, er en kombination af det indtryk som vi har fået af dig under vores interview og dine kvalifikationer.

Introduktion og kontinuerlig medarbejderudvikling. Introduktionen af nyansatte planlægges af de nærmeste kolleger og personaleafdelingen, som udarbejder et introduktionsforløb til din første tid i koncernen. En løbende opfølgning af jobbet, sker gennem udviklingssamtaler mellem dig og din nærmeste chef.
Kontakt

Nyeste ledige stillinger


Forenede Care